Nhấn vào đây để ủng hộ NetTruyen

Truyện tranh Webtoon - Mới cập nhật

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Black Haze
2M 155 4,597

Black Haze

Truyện tranh Dice
6M 1,209,159 3,000,661

Dice

Truyện tranh Không Thể Chạm Vào Anh
194K 86,318 80,920

Không Thể Chạm Vào Anh

Truyện tranh In Full Bloom
44K 3 42

In Full Bloom

Truyện tranh Anh Trai Tôi Là Hổ
158K 14 519

Anh Trai Tôi Là Hổ

Truyện tranh Bastard - Đứa Con Của Quỷ
986K 179 1,577

Bastard - Đứa Con Của Quỷ

Truyện tranh Green Boy
56K 7 57

Green Boy

Truyện tranh Supernatural Investigation Department
62K 9 368

Supernatural Investigation Department

Truyện tranh We-On: Be The Shield
10K 2,477 3,984

We-On: Be The Shield

Truyện tranh Lessa
159K 12 380

Lessa

Truyện tranh Quán Ăn Sát Thủ
107K 9 307

Quán Ăn Sát Thủ

Truyện tranh Hellper
109K 10 249

Hellper

Truyện tranh Whamanga
38K 2,749 5,956

Whamanga

Truyện tranh Những Vị Thần Nắm Giữ Thời Gian
19K 7,128 3,100

Những Vị Thần Nắm Giữ Thời Gian

Truyện tranh Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm
81K 10 154

Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm

Truyện tranh Rừng Đông
61K 5 132

Rừng Đông

Truyện tranh Crepuscule (Yamchi)
165K 7 168

Crepuscule (Yamchi)

Truyện tranh Gunner
57K 14 211

Gunner

Truyện tranh Chuông Thánh
46K 5 89

Chuông Thánh

Truyện tranh Action Idols - Age Of Young Dragons
62K 5 154

Action Idols - Age Of Young Dragons

Truyện tranh Miracle! Hero-Nim
61K 17,307 21,941

Miracle! Hero-Nim

Truyện tranh Abide In The Wind
19K 2 54

Abide In The Wind

Truyện tranh Distant Sky 1
63K 10,787 216

Distant Sky 1

Truyện tranh The Wizard
17K 11 100

The Wizard

Truyện tranh Soul Cartel
943K 56 2,394

Soul Cartel

Truyện tranh Rpg
67K 7 112

Rpg

Truyện tranh Earth, Human, And Animal
19K 2,591 625

Earth, Human, And Animal

Truyện tranh Gothikan
11K 893 2,509

Gothikan

Truyện tranh 6 Weapons
8K 3,680 224

6 Weapons

Truyện tranh Blade Note
55K 14,716 5,977

Blade Note

Truyện tranh Cheese In The Trap
229K 17 243

Cheese In The Trap

Truyện tranh Witch Workshop
46K 2 128

Witch Workshop

Truyện tranh The Young Master And The Maid
21K 6 170

The Young Master And The Maid

Truyện tranh Những Câu Chuyện Bất Thường
239K 9 783

Những Câu Chuyện Bất Thường

Truyện tranh Flow
238K 9 176

Flow

Truyện tranh For The Sake Of Sita
42K 13,490 4,973

For The Sake Of Sita

Bình luận facebook