Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Website NetTruyen chính thức. Duy nhất tại NetTruyenViet.

Truyện tranh Manhua - Mới cập nhật

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trấn Quốc Thần Tế
24K 1,364 1,767

Trấn Quốc Thần Tế

Truyện tranh Lão Ba Cho Tôi Lựa Một Trong Mười Nữ Thần Để Kết Hôn
13K 942 402

Lão Ba Cho Tôi Lựa Một Trong Mười Nữ Thần Để Kết Hôn

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh
26 0 642

Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
130K 1,337 7,067

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái
96K 685 6,531

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
13M 5,145,122 2,230,358

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
207K 20,596 32,513

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Trùng Sinh Thành Godzilla
631K 156,582 41,450

Trùng Sinh Thành Godzilla

Truyện tranh Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
8M 172,263 1,260,263

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Truyện tranh Ta Live Stream Trong Lãnh Cung
18K 1,484 3,365

Ta Live Stream Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
13K 1,594 1,787

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Nữ Chính Từ Trong Sách Chạy Ra Ngoài Rồi Phải Làm Sao Đây
10K 1,052 1,027

Nữ Chính Từ Trong Sách Chạy Ra Ngoài Rồi Phải Làm Sao Đây

Truyện tranh Công Tử Biệt Tú!
24K 3,190 3,555

Công Tử Biệt Tú!

Truyện tranh Đại Ái Ma Tôn, Nữ Đồ Đệ Đều Muốn Giết Ta
47 0 335

Đại Ái Ma Tôn, Nữ Đồ Đệ Đều Muốn Giết Ta

Truyện tranh Sơn Hải Cao Trung
728K 189,305 276,270

Sơn Hải Cao Trung

Truyện tranh Y Võ Chí Tôn
11K 239 1,236

Y Võ Chí Tôn

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
64K 14,946 22,410

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi
0 0 181

Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi

Truyện tranh Đừng Hòng Chọc Ghẹo Tiểu Nha Đầu Ta
0 0 2

Đừng Hòng Chọc Ghẹo Tiểu Nha Đầu Ta

Truyện tranh Cùng Đỉnh Luu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường
124K 1,530 2,520

Cùng Đỉnh Luu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường

Truyện tranh Thảm Họa Tử Linh Sư
508K 6,809 71,217

Thảm Họa Tử Linh Sư

Truyện tranh Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai
315K 30,852 55,336

Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai

Truyện tranh Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
3M 502,964 989,229

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Vô Địch Đốn Ngộ
131K 2,045 3,056

Vô Địch Đốn Ngộ

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
4M 416,867 1,626,344

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Ta Nuôi Quỷ Ở Trấn Ma Ty
108K 1,564 2,110

Ta Nuôi Quỷ Ở Trấn Ma Ty

Truyện tranh Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử
9K 1,436 715

Sư Tôn: Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Là Thánh Tử

Truyện tranh Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
445K 134,107 178,589

Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế

Truyện tranh Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu!
138K 0 2,603

Ta Có 90 Tỷ Tiền Liếm Cẩu!

Truyện tranh Vưu Vật
62K 190 14,001

Vưu Vật

Truyện tranh Tinh Giáp Hồn Tướng
132K 517 7,136

Tinh Giáp Hồn Tướng

Truyện tranh Nguyên Tôn
26M 8,704,087 525,672

Nguyên Tôn

Truyện tranh Nguyệt Trầm Ngâm
6K 1,758 1,125

Nguyệt Trầm Ngâm

Truyện tranh Huyễn Thực
10K 1 51

Huyễn Thực

Truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
8K 879 1,768

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Truyện tranh Em Nghe Thấy Được
0 0 235

Em Nghe Thấy Được

Bình luận facebook